Ako je definovaný Adresný bod

Nový zákon definuje ako priestorový údaj (GPS súradnice – ETRS89), ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy ktorá má svoje orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak táto nemá orientačné číslo ale len súpisné číslo. Na čo slúži Umožňuje jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne pomocou priestorových súradníc (GPS) – ETRS89. slúži najmä pre potreby verejnej správy, záchranným a bezpečnostným zložkám (Integrovaný záchranný systém, polícia, hasiči) poštám, podnikateľom a občanom pre evidenciu lokalizácie adries.

Kedy potrebujete adresný bod
v listinnej podobe

Stavebníci, ktorí po 1.júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla stavbe (novostavby, čierne stavby ktoré sú predmetom legalizácie a ostatné stavby bez súpisného, alebo orientačného čísla), sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to- zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Zameranie adresného bodu

Vám vyhotovíme súčasne pri zameraní stavby pre geometrický plán ku kolaudácii, k zápisu rozostavanej stavby, alebo pri vyhotovení geometrického plánu na legalizáciu čiernej stavby. Dodacia lehota nepresiahne 7 pracovných dní. V prípade, ak geometrický plán už máte, domeriava sa len adresný bod.

Vyhotoviteľ adresného bodu nemusí byť totožný s vyhotoviteľom geometrického plánu.